Apostille – co to jest i jak je dostać (dokumenty polskie)

Apostil (apostille) (z franc. apostille) – poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r., ratyfikowana między innymi przez Polskę i Cypr. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego. Konwencja weszła w życie 21 sierpnia 1964 r. Obecnie przyjęło ją ponad osiemdziesiąt państw.

W Polsce apostille można uzyskać w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej) – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument. Opłatę skarbową można wnieść:

   1. przelewem bankowym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,

Dla płatności z zagranicy:

· SWIFT CODE: CITIPLPX,

· IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille,

  2. u inkasenta Urzędu M. St. Warszawy przy Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, w godz. 9:00 – 14:00

Sprawę można załatwić:

– osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Dziale Legalizacji MSZ, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, wejście od strony ulicy Litewskiej. Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

– korespondencyjnie – dokumenty można także przesłać pocztą na w/w adres, również z zagranicy.

Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille – dostępny jest tutaj >>>

·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

Zapewne zastanawiacie się ile czasu trwa potwierdzenie dokumentu. Otóż w przypadku osobistego stawienia się w urzędzie poświadczenie odbierzecie tego samego dnia, natomiast korespondencyjnie trwa to około 2-3 tygodni.

UWAGA!

Ambasada RP nie potwierdza dokumentów – nie ma takich uprawnień. Konsul RP poświadcza jedynie zgodność odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadcza własnoręczność podpisu lub znaku ręcznego, a także poświadcza zgodność tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych.

Więcej informacji na temat apostille uzyskacie na stronie MSZ tutaj>>> .

Wniosek wraz ze wzorem w jaki sposób go wypełnić możecie pobrać tutaj >>>.