Apostille – co to jest i jak je dostać (dokumenty cypryjskie)

Apostil (apostille) (z franc. apostille) – poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r., ratyfikowana między innymi przez Polskę i Cypr. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego. Konwencja weszła w życie 21 sierpnia 1964 r. Obecnie przyjęło ją ponad osiemdziesiąt państw.

Na Cyprze legalizacji dokumentów dokonuje Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, 125 Athalassas Avenue, Nikozja (na pierwszym piętrze) w godzinach 09.00 – 13.00 oraz w czwartki w godzinach 09.00 – 13.00 i 15.00 – 17:00.

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 5€ za każdy poświadczany dokument. Opłatę skarbową można wnieść w kasie ministerstwa.

Zapewne zastanawiacie się ile czasu trwa potwierdzenie dokumentu. Otóż w przypadku osobistego stawienia się w urzędzie poświadczenie odbierzecie tego samego dnia.

UWAGA!

Ambasada RP nie potwierdza dokumentów – nie ma takich uprawnień. Konsul RP poświadcza jedynie zgodność odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadcza własnoręczność podpisu lub znaku ręcznego, a także poświadcza zgodność tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych.

Więcej informacji na temat apostille uzyskacie na stronie polskiego MSZ tutaj>>>  i Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego Republiki Cypru tutaj>>>.