Używki? Żaden problem.

Młodzież nie ma żadnego problemu w dostępie do alkoholu, papierosów czy narkotyków

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Cypryjską Agencję ds. Uzależnień, ​​6 na 10 uczniów próbowało konwencjonalnych lub e-papierosów, 7 na 10 spożywało alkohol w ciągu ostatniego miesiąca a czterech na dziesięciu uczniów stwierdza, że „bardzo” lub „dość” łatwo jest im zdobyć nielegalne substancje w ciągu 24 godzin.

Celem badań była ocena zakresu używania substancji, wzorców i uzależniających zachowań studentów uczęszczających do publicznych i prywatnych uczelni wyższych na Cyprze.

Przewodniczący zarządu agencji, Christos Minas podkreślił fakt, że po raz pierwszy zebrano informacje naukowe dotyczące tej konkretnej grupy demograficznej. Minas stwierdził, że kluczowym celem jest wykorzystanie informacji do zaprojektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych dostosowanych do tej grupy.

W odpowiedzi na pytanie ankiety dotyczące tego, czy osoba używająca nielegalnych substancji jest bardziej pacjentem czy przestępcą, czterech na dziesięciu uczniów odpowiedziało „pacjent”. Zdecydowanie silniej podzielały to zdanie studentki.

Akceptację używania konopi indyjskich wyraziło 28 procent uczniów, przy czym opinia ta była bardziej rozpowszechniona wśród mężczyzn i starszych uczestników badania (22+).

Większość uczniów zgłosiła, że ​​zaczęła palić papierosy w wieku 16-17 lat, a 4,5 procent stwierdziło, że zaczęło palić papierosy przed 14 rokiem życia. Ponadto trzech na dziesięciu przyznało, że próbowało marihuany lub haszyszu. Niewielki odsetek (2,5) deklarował palenie więcej niż 20 papierosów dziennie.
Spośród palaczy 16 procent stwierdziło, że chce przestać, a 9,2 procent stwierdziło, że już rzuciło palenie.

Młodsi studenci (w wieku 17-24 lat) częściej preferują e-papierosy niż osoby w wieku 25 lat i starsze.

Ankieta, w której wzięło udział 2882 studentów i studentek, została zorganizowana przez Insights Market Research (IMR) i Uniwersytet w Nikozji w 2021 r. przy użyciu losowej metody doboru próby obejmującej całą wyspę.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading