A wszystko przez Airbnb

Cypryjskie stowarzyszenie turystyczne twierdzi, że Airbnb pogłębia niedobory mieszkaniowe

Cypryjskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Turystycznych (Stek) wydało ostrzeżenie dotyczące niekontrolowanego funkcjonowania wynajmu krótkoterminowego i rosnącego napływu turystów na okupowane obszary, podkreślając „asymetryczne ryzyko” dla branży hotelarskiej.

W komunikacie prasowym stowarzyszenie wskazało, że legalna branża hotelarska na Cyprze stale i w coraz większym stopniu odczuwa wpływ lekkomyślnego wzrostu krótkoterminowego wynajmu nieruchomości i rosnącego napływu turystów na terytoria okupowane.

Jeśli chodzi o krótkoterminowy wynajem nieruchomości, taki jak ten oferowany na Airbnb, Stek ponownie wyraził swoje głębokie zaniepokojenie tą sprawą, powołując się na utrzymujący się wzrost nieuczciwej konkurencji.

Z jednej strony istnieją tysiące obiektów noclegowych, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w odpowiednim rejestrze działają całkowicie bez kontroli, prawdopodobnie nielegalnie i nieopodatkowane
Z drugiej strony istnieją obiekty, które zostały zarejestrowane w rejestrze, ale świadczą usługi hotelowe bez płacenia związanych z nimi opłat/podatków, nie posiadają odpowiednich licencji i nie przestrzegają tych samych zasad funkcjonowania co hotele
– napisano

Ponadto stowarzyszenie zauważyło, że napływ nieruchomości mieszkalnych na rynek wynajmu krótkoterminowego doprowadził do znacznego niedoboru nieruchomości do zakupu, zwłaszcza na wynajem długoterminowy, co skutkuje ciągłym wzrostem cen nieruchomości i czynszów.

Zjawisko to skłoniło wiele europejskich miast do nałożenia na branżę rygorystycznych regulacji, obejmujących ograniczenia dopuszczalnego czasu trwania najmu czy nawet całkowity zakaz wynajmu krótkoterminowego w określonych obszarach.

Nadszedł czas, aby państwo poważnie i zdecydowanie zajęło się tą kwestią – napisano

Wyraźnie niestety to widać, że wynajem krótkoterminowy mieszkań, domów czy willi staje się na Cyprze coraz popularniejszy.

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading