A miała być krystaliczna, zdrowa woda

Woda z automatów powinna być zdrowa i czysta – okazuje się, że jest inaczej

W ciągu jednego roku służby zdrowia wykryły dwadzieścia przypadków odchyleń od standardu jakości wody w automatach na monet. Przypadek dewiacji chemicznej (poważnej w stosunku do mikrobiologicznej) stwierdzono również w maszynie, która została usunięta przez właściciela – w wodzie wykryto metale ciężkie, co przypisano rurom maszyny.

Na Cyprze jest łącznie 1137 automatów z wrzutnikami monet. Spośród nich 18 automatów na monety działa w Pafos, 295 w Larnace, 135 w Famaguście, 108 w Limassol i 581 w Nikozji. Wielu właścicieli automatów posiada także własne cysterny.

Właściciele maszyn składają wniosek na początku każdego nowego roku i przeprowadzana jest kontrola na miejscu oraz kontrola laboratoryjna, a jeśli wynik jest zadowalający, wydawany jest ważny certyfikat na cały rok.

Automaty mogą funkcjonować jedynie w przypadku gdy posiadają odpowiedni certyfikat i pozwolenie na użytkowanie. To ostatnie wydawane jest każdego roku.

Advertisements

Zgodnie z przepisami, posiadacz certyfikatu, musi zadbać o wykonanie analiz mikrobiologicznych wody będącej w jego dyspozycji, przynajmniej raz w miesiącu a w przypadku stwierdzenia w którejkolwiek z tych analiz, że parametry nie odpowiadają w pełni wymogom ustawy, najpóźniej w ciągu siedmiu dni, po uprzednim podjęciu odpowiednich działań naprawczych, musi przeprowadzić nowe analizy.

Wszyscy fachowcy zajmujący się dystrybucją wody są zarejestrowani w specjalnym rejestrze i posiadają własny numer, który jest umieszczony na metalowej tabliczce i nadrukowany na zbiorniku. 

Certyfikat przydatności dotyczy samego zbiornika, czyli dystrybutora wody na monety, a nie samochodu. 

Jako ciekawostkę możemy dodać, że na Cyprze zarejestrowano 108 cystern z wodą, z czego 16 w Famaguście, 26 w Larnace, 9 w Limassol, 53 w Nikozji i cztery w Pafos. Poza tym na całym Cyprze jest 37 holowanych cystern, z czego 3 w Famaguście, 13 w Larnace, 4 w Limassol i 17 w Nikozji. 

W Limassol jest 11 tankowców, jeden natomiast zbazowany jest w Larnace. Tankowce zaopatrują w wodę statki wycieczkowe i statki pasażerskie – woda w tym przypadku pochodzi z wodociągów miejskich.

Jeżeli korzystacie z tego typu urządzeń sprawdźcie dokładnie czy na znajdują się na urządzeniu odpowiednie i ważne zezwolenia.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading