fbpx

940€ – to cypryjskie minimum

Cypr ma płacę minimalną – obowiązuje od wczoraj!

Krajowa płaca minimalna wynosi 940 euro. Przez pierwsze pół roku zatrudnienia będzie to 885 euro, przy czym na początku będzie obowiązywał okres przejściowy.

40 000 nisko opłacanych pracowników zasadniczo korzysta z ustanowienia krajowej płacy minimalnej, ale ci, którzy pracują w rolnictwie, pracownicy domowi i ci, którzy pracują w żegludze, są wykluczeni. Wykluczone są również osoby, które przechodzą szkolenie lub kształcą się w celu uzyskania stopnia naukowego lub kwalifikacji zawodowych.

Z Rozporządzenia wyłączone są również osoby, które są traktowane korzystniej na mocy konwencji, zwyczaju, praktyki lub innego Rozporządzenia. Jeżeli pracownik ma lepsze świadczenia niż przewidziane w rozporządzeniu, nie ma to żadnego wpływu na lepsze świadczenia.

Poza tym, gdy pracodawca oferuje wyżywienie i zakwaterowanie, 15% na wyżywienie i 10% na zakwaterowanie może zostać potrącone z kwoty pieniężnej za zgodą stron. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku umowy między pracodawcą a pracownikiem. Ten ostatni może, za 45. dniowym wypowiedzeniem skierowanym do pracodawcy, wykreślić to z umowy.

Pierwsza waloryzacja Krajowej Płacy Minimalnej nastąpi 1.1.2024 r., a następnie co dwa lata, po powołaniu dziewięcioosobowej komisji, w skład której wejdzie 3 przedstawicieli ruchu związkowego, 3 przedstawicieli pracodawców i 3 przedstawicieli uczelni lub ekspertów ds. pracy, którzy będą doradzać Organowi Doradczemu ds. Pracy, który z kolei doradza Ministrowi Pracy, który przedkłada Radzie Ministrów uzasadniony raport w sprawie dostosowania krajowej płacy minimalnej.

Kryteria dostosowania będą uwzględniać siłę nabywczą krajowej płacy minimalnej, tendencje w poziomach zatrudnienia i stopach bezrobocia, zmiany we wzroście gospodarczym i poziomach produktywności, zmiany i tendencje w poziomach zarobków i ich dystrybucji, skutki, jakie jakakolwiek zmiana minimalnej płacy płace będą miały wpływ na poziom zatrudnienia, względne i bezwzględne wskaźniki ubóstwa, koszty utrzymania i konkurencyjność gospodarki.


Zostaw swój komentarz:

Więcej w tym temacie:


error: UWAGA: Zakaz kopiowania!