77 milionów na mieszkanie+

Rząd ogłosił plan rozwiązania „problemu mieszkaniowego” – ciągu najbliższych pięciu lat zostanie wydanych 77 mln euro.

Minister spraw wewnętrznych Constantinos Ioannou powiedział, że środki te pomogą klasie średniej i młodym.

Oprócz zwykłego zwiększenia dostępnych zasobów mieszkaniowych, dostępne będą domy i mieszkania po cenach do wynajęcia lub zakupu, które nie są wygórowane” – powiedział minister.

Dodał, że oferowane będą także zachęty do poprawy obecnego zasobu mieszkaniowego w ramach programu „remont za czynsz”, z nadzieją, że nieruchomości, które nie są w pełni wykorzystywane, ponownie pojawią się na rynku. Jego zdaniem jest to zgodne z radą Cypryjskiej Izby Technicznej (Etek), która od dawna wzywa do renowacji i modernizacji dużej części obecnych zasobów mieszkaniowych.

Inne zachęty zwiększające dostępność niedrogich mieszkań mają być oferowane w ramach planu „budowania na wynajem”. Ioannou powiedział, że będzie to obowiązywać w przypadku nieruchomości prywatnych, wraz z przeglądem procesu wydawania zezwoleń w celu przyspieszenia rozwoju.

Minister przyznał, że wiele osób, zwłaszcza młodych ludzi i młode pary, boryka się z poważnymi problemami ze względu na sytuację mieszkaniową.

Ma to wyraźny wpływ na inne części społeczeństwa, taki jak niski wskaźnik urodzeń” – stwierdził Ioannou.

Niektóre działania będą skupiać się na osobach poniżej 41. roku życia – z jednorazowymi płatnościami pomagającymi parom w zakupie pierwszego domu, a inne otrzymają dopłaty do czynszu.

Rząd zwiększy także zachęty do rozwoju obszarów wiejskich poprzez przydzielanie działek budowlanych rodzinom o niskich dochodach.

Cypryjska wersja programu mieszkanie+

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading