6% przychodów Cypru to turystyka

W turystyce na Cyprze pracuje 13,5% zatrudnionych, w Polsce tylko 2,8%

Według Eurostatu sektor zakwaterowania i usług gastronomicznych był drugim co do wielkości czynnikiem przyczyniającym się zarówno do gospodarki, jak i zatrudnienia na Cyprze w 2021 r.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi miała największy wkład w wartość dodaną gospodarki opartej na przedsiębiorstwach w Grecji, stanowiąc 6,5% wartości dodanej gospodarki opartej na przedsiębiorstwach w kraju. Tuż za nim uplasował się Cypr z 6%, a następnie Chorwacja z 5,4%.
Z kolei najniższe udziały odnotowano na Słowacji (0,8 proc.), w Czechach po 1 proc. oraz w Polsce i Holandii po 1,2 proc.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, wkład sektora w gospodarkę przedsiębiorstw był znacznie wyższy we wszystkich krajach.

Najwyższy udział odnotowano w Grecji, gdzie zatrudnionych było 19,6 proc. w kraju, następnie na Cyprze – 13,5 proc. i w Hiszpanii – 9,5 proc. natomiast z drugiej strony najniższy udział zatrudnienia w tym sektorze odnotowano w Polsce – 2,8 proc., na Słowacji – 3,3 proc. i w Finlandii – 3,9 proc.

Znaczącym pracodawcą w 2021 roku była branża noclegowo-gastronomiczna, obejmująca przedsiębiorstwa z działu I statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Wspólnoty Europejskiej (NACE).

Sektor zatrudniał łącznie 9,9 mln osób, wygenerował 203,6 mld euro wartości dodanej i osiągnął w 2021 r. obrót netto na poziomie 446 mld euro.
Tym samym w skali UE sektor ten w 2021 r. wygenerował 6,3 proc. zatrudnionych w gospodarce przedsiębiorstw i wygenerował 2,2 proc. jego wartości dodanej.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading