Rząd planuje poluzowanie ograniczeń

Obraz epidemiologiczny wygląda bardzo optymistycznie a to otwiera możliwość stopniowego złagodzenia środków restrykcyjnych

Nastąpił wyraźny spadek liczby pacjentów z koronawirusem leczonych na oddziałach intensywnej terapii oraz ogółem w szpitalach. Wykazano, że wariant Omicron powoduje łagodniejsze objawy ,a zdecydowana większość osób przebywających na OIOM była zarażona wariantem Delta.


Stopniowe zniesienia niektórych ograniczeń będą dotyczyć wszystkich, a zatem także osoby nieszczepionych.


Epidemiolodzy i Minister Zdrowia, Michalis Hadjipantelas (który sam właśnie przebywał  w samoizolacji),spotkają się we wtorek rano, aby omówić propozycje rozluźnień w świetle aktualnych danych.

Rzecznik Ministerstwa, Constantinos Athanasiou, poinformował że niektóre sugestie zostały już odebrane przez Ministra i że „od kilku tygodni trwają dyskusje na temat dostosowania środków ochronnych i protokołów, aby uprościć cały proces”.

Sugestie obejmują zniesienie odrębnych wymagań opartych na stanie szczepienia. Należy zbadać możliwość wejścia osób nieszczepionych do lokali gastronomicznych, ośrodków sportowych, teatrów, na wesela i chrzciny po przedstawieniu negatywnego testu.

Oczekuje się również, że zrewidowane zostaną przepisy dotyczące liczby osób dozwolonych w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, a także frekwencji na weselach i chrzcinach, która ma się zmienić z 200 do 250, a także zwiększenie liczby osób, które mogą siedzieć przy jednym stole- z 8. do 12. , oraz liczbę osób gromadzących się w domach- z 10. do 15.

Oczekuje się również, że praca zdalna zostanie zmniejszona z 50 do 25 procent. Rozważane będzie również rozszerzenie środka test-to-stay na pracowników sektora publicznego.

To dopiero plany. Wszystkiego dowiemy się pewnie końcem tygodnia.

Członkini rządowego zespołu doradczego, Maria Koliou powiedziała jednak, że nie należy się spieszyć z łagodzeniem środków.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading