50€ i zmieniasz płeć…

Wystarczy złożyć wniosek, zapłacić 50 euro, i już nasz kolega Jorgos może być naszą psiapiółką Jorgullą. 

Każdy obywatel Cypru urodzony na Cyprze, uważający że istnieje rozbieżność pomiędzy jego tożsamością płciową, a faktyczną płcią, będzie mógł to w prosty sposób zmienić.

Zmienić płeć (oczywiście tylko na papierze) i imię będzie mógł każdy, natomiast osoby niepełnoletnie po 16.roku życia, potrzebować będą zgody rodziców.

Takie to udognienia dla rozbieżnych płciowo obywateli przewiduje projekt ustawy niedawno przedłożony Sejmowi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt był dyskutowany aż 3 lata.

Celem tej ustawy jest zabezpieczenie prawa do rozpoznania tożsamości płciowej i/lub zmiany zarejestrowanych informacji o tożsamości płciowej bez konieczności przedstawiania dowodu operacji lub innej interwencji. Zgodnie z ustawą każda osoba ma prawo do rozpoznania swojej tożsamości płciowej, prawo by  szanowano jej integralność fizyczną i autonomię fizyczną, niezależnie od  tożsamości, płci lub cech płciowych, ma prawo do swobodnego rozwoju jako jednostka i jako osobowość, zgodnie ze swoją tożsamością płciową, prawo do traktowania zgodnie z jego tożsamością płciową, a w szczególności identyfikowania się z nią w dokumentach potwierdzających tożsamość.

Zgodnie z ustawą, osoba wnioskująca o korektę płci w dokumentach, nie jest zobowiązana do przedstawienia dowodu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego całkowitej lub częściowej korekty narządów płciowych, leczenia hormonalnego lub jakiegokolwiek innego leczenia psychiatrycznego, psychologicznego lub medycznego, aby móc ubiegać się o zaświadczenie o tożsamości płciowej lub zaświadczenie o zmianie tożsamości płciowej.


Zostaw swój komentarz:

zaplanuj swoją podróż

katalog firm

zobacz także

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading