45% ścieków trafia prosto do środowiska

Komisja Europejska wezwała Cypr do stosowania europejskich norm oczyszczania ścieków

Komisja wystosowała do Nikozji wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając ją do wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego niewystarczającego wdrożenia dyrektywy dotyczącej przetwarzania odpadów komunalnych w 2020 r. Proces ten może skutkować sankcjami finansowymi wobec Cypru, chyba że sytuacja zostanie naprawiona w ciągu dwóch miesięcy.

Komisja stwierdziła, że ​​Cypr nie podjął niezbędnych środków w celu zapewnienia, by wszystkie ścieki komunalne były zbierane i oczyszczane w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Według Brukseli około 45 procent ścieków komunalnych na Cyprze nie jest odpowiednio zbieranych lub oczyszczanych, co oznacza, że ​​nieoczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki są odprowadzane do środowiska. Może to prowadzić do szeregu problemów środowiskowych i zdrowotnych, w tym zanieczyszczenia rzek, jezior i wód przybrzeżnych, a także ryzyka chorób przenoszonych przez wodę.

Komisja podkreśliła również, że Cypr nie przeprowadził odpowiedniego monitorowania swoich oczyszczalni ścieków, przez co nie może dokładnie ocenić wpływu ich zrzutów na środowisko. Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​Cypr nie zapewnił posiadania niezbędnych zezwoleń dla wszystkich oczyszczalni ścieków, co jest wymogiem wynikającym z prawa UE.

W szczególności Bruksela twierdzi, że Nikozja narusza dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG).

Dyrektywa nakłada na miasta obowiązek zbierania i odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych, zanim zostaną one odprowadzone do środowiska.

W 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w 31 aglomeracjach Cypr nie zapewnił zebrania całej wody miejskiej ani odpowiedniego oczyszczenia ścieków komunalnych wprowadzanych do systemów zbierania przed odprowadzeniem. Aby zastosować się do orzeczenia, Cypr zobowiązał się do budowy sieci zbiórki lub nowych oczyszczalni dla wszystkich aglomeracji.

Cypr ma dwa miesiące na naprawienie sytuacji – jeśli nie, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z propozycją nałożenia sankcji finansowych.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!