40 mln wydał Cypr na uchodźców z Ukrainy

Z opublikowanego raportu Urzędu Kontroli wynika, że ​​Cypr wydał 40 mln euro na przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Audytor generalny zajął się tą sprawą po zadaniu przez posła pytania dotyczącego procedur przyjmowania ukraińskich uchodźców.

Zgłaszane wydatki obejmują okres od 22 marca 2022 r. do 3 kwietnia 2024 r. Dotyczą wyłącznie zakwaterowania i nie obejmują innej pomocy udzielanej uchodźcom ukraińskim – opieki medycznej, świadczeń itp.

Ukraińscy uchodźcy zostali zakwaterowani w różnych hotelach na całej wyspie – przede wszystkim w dzielnicy Famagusta, ale także w Pafos i Nikozji.

Audytor generalny przypomina, że ​​decyzja rządu o przyjęciu obywateli Ukrainy wynika z decyzji wykonawczej Rady Europejskiej 2022/382 w sprawie „istnienia masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy skutkującego wprowadzeniem tymczasowej ochrony”.

Pomimo ciążącego na Republice obowiązku zapewnienia uchodźcom ukraińskim tymczasowego statusu chronionego, Izba Kontroli zwraca uwagę na procedury ustalania zakwaterowania.

Audytor twierdzi, że na początku konfliktu na Ukrainie, ze względu na pilną potrzebę znalezienia zakwaterowania dla tych osób, rząd ominął normalne procedury – władze negocjowały bezpośrednio z hotelami, nie publikując ogłoszenia o zamówieniu.

Zdaniem Urzędu Kontroli praktyka ta była być może na początku dozwolona, ​​jednak nie powinna była być kontynuowana w taki sposób, w jaki ma to miejsce do dnia dzisiejszego . Od tej chwili rząd powinien publikować takie ogłoszenia o zamówieniach.

Niemniej jednak stwierdził, że ​​nic nie wskazuje na to, aby doszło do naruszenia zasad rządzących zamówieniami publicznymi.

Z wydanych 40 milionów Komisja Europejska zwróciła dotychczas Cyprowi kwotę 6,7 mln euro.

[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading