300€ za przejście na czerwonym

300€ mandatu będzie grozić pieszym, którzy przejdą na czerwonym świetle!

Komisja ds. Transportu Izby Reprezentantów rozważa dostosowanie kar za naruszenie przepisów dotyczących przejazdu i przejścia na czerwonym świetle.

Komisja pod przewodnictwem posła Marinosa Mousioutasa omówiła proponowaną ustawę zalecającą obniżenie obecnej grzywny z 300 euro do 150 euro. W miarę rozwoju dyskusji pojawiły się obawy dotyczące postrzeganej nieproporcjonalności nakładania grzywny w wysokości 25 euro za przekroczenie białej linii i wejście na przejście dla pieszych, przy czym kara wzrasta do 300 euro w przypadku przekroczenia całego przejścia.

Członkowie parlamentu wraz z przedstawicielami prawnymi przedstawili propozycję bardziej proporcjonalnego systemu. Proponują wprowadzenie mandatów rejestrowanych przez kamery drogowe, specjalnie dostosowanych do wykroczeń na czerwonym świetle. Ta proponowana stopniowana opłata obejmuje 25 euro za przekroczenie białej linii na światłach, 50 lub 85 euro za wjazd na całe przejście dla pieszych i pokaźną kwotę 300 euro w przypadku osób przyłapanych na przekroczeniu czerwonego światła i przejściu.

Komitet wezwał Ministerstwa Transportu i Sprawiedliwości do przeprowadzenia kompleksowego badania w tej sprawie i przedstawienia wniosku do 15 stycznia 2024 r.

Nierozwiązana kwestia dotyczy potencjalnego zwielokrotnienia kar pieniężnych dla osób popełniających to samo przestępstwo w ciągu trzech lat.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!