300€ za łamanie zakazu palenia

Charalambos Theopemptou złożył w sejmie projekt zaostrzenia przepisów dotyczących zakazu palenia

Z 85€ do 300€ wzrosną mandaty za palenie w zakazanym obszarze, za nieumieszczenie tabliczki w strefie dla niepalących, za palenie w pomieszczeniu lub w pracy oraz za utrudnianie urzędnikom wykonywania ich obowiązków.

Jak czytamy w projekcie „otwarta przestrzeń”, w której palenie jest dozwolone, została zdefiniowana jako „przestrzeń, która nie jest zamknięta ani ograniczona, nie jest otoczona ścianami, ma co najmniej trzy strony otwarte na stałe bez żadnego bocznego otwarcia lub zamknięty według uznania administratora i nie komunikuje się wewnętrznie”.


Charalambos Theopemptou jest posłem Ekologów i chce doprecyzować przepisy dotyczące zakazu palenia.


Jednocześnie w odniesieniu do sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim podniesiona zostanie wysokość grzywny z 2000€ na 3000€. W przypadku ponownego ukarania tej samej osoby za to samo wykroczenie będzie grozić kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub grzywna w wysokości nieprzekraczającej 3 000 euro lub obie te kary łącznie, przy czym w niektórych przypadkach kara zostanie podniesiona do 5000€.

Palacze! Uważajcie gdzie palicie papierosy!


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading