231 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek, 10 maja, w Pallas Theatre w Nikozji odbył się recital fortepianowy Piotra Alexewicza, dwukrotnego zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Recital zorganizowany został przez Ambasadora RP na Cyprze oraz Honorowego Konsula Generalnego RP z okazji Dnia Konstytucji.

W tym roku obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej Konstytucji w Europie, a drugiej na świecie, powstałej 3 maja 1791 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Już 5 maja 1971 dzień tez został uznany za Święto Narodowe. W okresie zaborów Polski obchodzenie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest 3 maja, a ustanowione zostało w 1919 i ponownie w 1990. 

Piotr Alexewicz rozpoczął uroczystość odegraniem Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Cypryjskiej oraz Unii Europejskiej.

Ambasador RP w Nikozji, Pani Irena Lichnerowicz – Augustyn powitała wszystkich przybyłych gości. Jednym z nich był Ambasador Ukrainy na Cyprze, który szczerze podziękował Polakom za pomoc udzielaną swoim rodakom. Wśród gości znaleźli się także Ambasadorzy wielu krajów akredytowani na Cyprze, przedstawiciele rządu, wojska, duchowieństwa oraz służb mundurowych.

W imieniu Prezydenta RP, Pani Ambasador wręczyła wysokie odznaczenia państwowe obecnym na uroczystości archeologom.

Krzyże Polonia Restituta otrzymali Pani Profesor Ewdoksia Papuci – Władyka oraz Doktor Henryk Meyza – Prezydent przyznał odznaczenia za wybitne zasługi w rozwoju polsko – cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii oraz za kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w rozwoju polsko – cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii otrzymał Doktor Łukasz Miszk.

Podczas recitalu młodego muzyka z Wrocławia usłyszeliśmy między innymi Walca i Poloneza Chopina oraz Sonatę Bethovena.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!