Emerytury

Wiek emerytalny na Cyprze ustalono na 65 lat. W pewnych szczególnych warunkach osoba może być uprawniona do emerytury po ukończeniu 63 roku życia. Dla górników

Czytaj Dalej

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest z tytułu śmierci: każdej osoby otrzymującej emeryturę, rentę inwalidzką, rentę wdowią, świadczenie z tytułu śmierci lub zasiłek z tytułu zaginięcia osoby;

Czytaj Dalej

Renty rodzinne

Renta wdowia wypłacana jest wdowie oraz, pod pewnymi warunkami, wdowcowi po osobie, która w chwili śmierci spełniała odpowiednie warunki ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia uprawniające do otrzymania

Czytaj Dalej

Renta inwalidzka

Renta inwalidzka wypłacana jest od co najmniej 156 dni osobom niezdolnym do pracy, które najprawdopodobniej pozostaną trwale niezdolne do pracy. Innymi słowy, osoby te nie

Czytaj Dalej

Pokaż, że pamiętasz

Już za dwa dni Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pamiętacie o nich? Wystarczy drobny upominek, kwiatek. W sklepie internetowym (tutaj) można mały bukiecik kupić już

Czytaj Dalej

Opieka socjalna na Cyprze

Opieka medyczna na Cyprze jest bezpośrednio powiązana z dochodem: bezpłatna opieka medyczna obejmuje osoby samotne, których roczny dochód nie przekracza 15 377,41€ oraz rodzinom, których

Czytaj Dalej