200€ na nowy rower

Rada Ministrów zatwierdziła propozycję Ministerstwa Transportu dotyczącą realizacji Planu Grantowego na Zakup Nowego Roweru Nieelektrycznego.

Plan ten, który jest częścią Krajowego Planu „Energia i Klimat” oraz zrównoważona mobilność, jest jednym z szesnastu działań Ogólnego Planu Działań na rzecz Promocji Użytkowania Rowerów na lata 2021-2023, całkowity koszt 4 000 000,00 EUR .

Z programu skorzystają Cypryjczycy, Europejczycy i obywatele krajów trzecich na stałe mieszkający na obszarach kontrolowanych przez Republikę Cypryjską w wieku powyżej 18 lat. Z dopłaty będzie można skorzystać kupując

  • Rowery Miejskie
  • Rowery szosowe
  • Rowery górskie
  • Rowery dla osób niepełnosprawnych


Wkrótce uruchomiony zostanie także plan dopłat do rowerów elektrycznych.


Maksymalna kwota dotacji wyniesie 200 euro, pod warunkiem, że wartość roweru nie przekroczy 1000 euro z VAT. W przypadku rowerów dla osób niepełnosprawnych (PWD) maksymalna kwota dotacji wyniesie 800 euro.

W okresie 2021 – 2023 na dotacje zostanie przeznaczona kwota 570.000 euro.

Na potrzeby tego programu grantowego Ministerstwo Nauki, Innowacji i Polityki Cyfrowej opracowało stronę internetową, na której znajdują się wszystkie działania Planu Generalnego Promocji Rowerów na lata 2021 – 2023, a także platforma, na której drogą elektroniczną będą składane wnioski od osób chcących otrzymać dotację na zakup roweru. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ważności na podstawie daty i godziny ich złożenia – czyli kto pierwszy ten lepszy.

Strona jeszcze nie działa – o jej uruchomieniu poinformujemy wkrótce.


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading