200€ dziennie kary za brak rejestracji wynajmu

Nawet 200€ dziennie kary zapłacą właściciele mieszkań, którzy przeznaczyli je na wynajem krótkoterminowy a nie otrzymali odpowiedniej licencji

Kilka dni temu pisaliśmy o planowanym wydłużeniu terminu dokonywania rejestracji wynajmów krótkoterminowych. Ale to są na razie plany, oboiwiązują przepisy, które nakazują natychmiastowe uzyskanie licencji na wynajem krótkoterminowy mieszkań czy domów.

Dyrektor generalny wiceministra turystyki Kostas Constantinou w rozmowie ze Stockwatch wezwał osoby posiadające zakwaterowanie z własnym wyżywieniem i wynajmujące je za pośrednictwem platform internetowych takich jak Airbnb i Booking.com, aby jak najszybciej zarejestrowały się w rejestrze i do urzędu skarbowego, ostrzegając, że w przeciwnym razie poniosą surowe kary.

Nikt nie może znać dokładnej liczby kwater z własnym wyżywieniem, ponieważ są one porozrzucane wszędzie, w każdym apartamentowcu, rezydencji i okolicy, we wszystkich miastach, w górach i na wybrzeżach – powiedział
Nawet te lokale, które wynajmuje się choćby sporadycznie, muszą być zarejestrowane w rejestrze ministerialnym, gdyż nie są wyłączone spod przepisów obowiązującego prawodawstwa

Odnosząc się do kar za nieprzestrzeganie przepisów, powiedział że przewidziana jest kara jednego roku pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 5000 euro, albo kara łączna obu kar. W przypadku utrzymywania się niezgodności z prawem kara ulega zwiększeniu o 200 euro za każdy dzień naruszenia prawa, tj. wynajmu zakwaterowania bez wyżywienia bez wpisu do rejestru Wiceministra Turystyki.

Wiceminister Turystyki informuje przedsiębiorców/zarządców obiektów noclegowych, że mogą reklamować i wynajmować swój lokal noclegowy pod warunkiem, że jest on zarejestrowany w Rejestrze Obiektów noclegowych i posiada zezwolenie i numer rejestracyjny (musi być umieszczony w reklamie lub ogłoszeniu o wynajmie)

Zgodnie z komunikatem, w celu rejestracji przedsiębiorca obiektu noclegowego powinien złożyć w Ministerstwie Turystyki za pośrednictwem platformy internetowej:

1. Wniosek/odpowiedzialna deklaracja, w której potwierdzono, że spełnione są wymagane prawem warunki, takie jak rejestracja w urzędzie podatkowym, odpowiednie dane dotyczące nieruchomości i ubezpieczenie zakwaterowania, co najmniej od wszystkich ryzyk, a w szczególności w tym ogień i odpowiedzialność cywilna.

  2.   Wraz z wnioskiem/odpowiedzialnym oświadczeniem składa się także następujące dokumenty:

  • Pozwolenie na budowę lub pozwolenie na planowanie urbanistyczne obiektu noclegowego.
  • Konto EAC pokazujące unikalny numer nieruchomości.
  • W przypadku osoby fizycznej kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osoby prawnej kserokopia aktu założycielskiego osoby prawnej (np. spółki).

  Po dokonaniu przez wiceminister odpowiedniej kontroli wniosku/odpowiedzialnego oświadczenia i uiszczeniu ustawowych opłat rejestracyjnych zostanie wydany specjalny identyfikator operacyjny i numer rejestracyjny, które należy wywieszać i deklarować przy każdej transakcji.

  Licencja rejestracyjna musi być odnawiana co trzy lata w ciągu trzech miesięcy przed wygaśnięciem istniejącej rejestracji.

  [itfruit_adrotate_by_category]

  Discover more from Cypr24

  Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

  Continue reading