Nowe zasady zasiłków dla bezrobotnych

Aktualnie po wyjeździe z Cypru do Polski zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez okres trzech miesięcy od momentu zarejestrowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Komisja Europejska planuje zmiany tych przepisów.

Komisja Europejska zaproponowała zmiany zasad wypłacania zasiłków obywatelom UE, którzy pracują w innym państwie unijnym, niż kraj pochodzenia. Nie chce jednak zmian dotyczących zasiłków na dzieci mieszkające w innym państwie, niż kraj pracy rodzica.

KE chce wprowadzić zmiany zasad dotyczących zasiłku dla bezrobotnych. Z trzech do sześciu miesięcy wydłużony ma zostać okres, gdy po wyjeździe do innego kraju w celu poszukiwania pracy obywatel unijny pobierać może jeszcze zasiłek dla bezrobotnych z własnego kraju.

Gdy staramy się o zasiłek dla bezrobotnych w innym państwie UE, to władze biorą pod uwagę także okres przepracowany w kraju pochodzenia czy poprzednim państwie pobytu. Według nowych reguł okres zatrudnienia w poprzednim kraju pobytu będzie uwzględniany tylko wówczas, gdy w nowym państwie pobytu przepracujemy co najmniej trzy miesiące.

Do unijnych zasad koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych Komisja chce też włączyć przepisy regulujące świadczenie opieki długoterminowej dla obywateli innych państw unijnych, niż państwo zamieszkania i zatrudnienia. Zasiłki dla osób potrzebujących długotrwałej opieki (np. wskutek wypadku czy choroby) będzie wypłacać to państwo, w którym taka osoba opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.

Niestety nie wiadomo kiedy przepisy miałyby wejść w życie, ale trzymamy za nie kciuki.

Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading