1000€ miesięcznej podwyżki

Urzędnicy państwowi mogą liczyć na konkretne podwyżki wynagrodzeń

Zamrożenie podwyżek i obniżek płac w służbie cywilnej ustanowione w 2012 r. dla wynagrodzeń powyżej 2001 euro miesięcznie zostało zniesione, co oznacza, że ​​budżet państwa wyda kolejne miliardy na wynagrodzenia urzędników służby cywilnej w 2023 r.

Zakończenie obniżek płac, w połączeniu z zasiłkiem na utrzymanie (CoLA), który był częściowo przyznawany przez państwo, oraz podwyżkami podanymi na początku roku, spowodowały gwałtowny wzrost państwowej listy płac, donosi dziennik Politis. Według obliczeń budżet państwa na 2023 r. przewiduje wydatki na wynagrodzenia pracowników, emerytury i odprawy w wysokości 3,2 mld euro w porównaniu do 3 mld euro w 2022 r.

Dane z rządowego biura rachunkowego pokazały, że zdarzają się przypadki urzędników państwowych, którzy odnotowali wzrost pensji do 1000 euro netto miesięcznie, jak w przypadku prezydenta lub o 800 euro miesięcznie dla przewodniczącego parlamentu.

Kilka dni temu wypłacono nagrody w wysokości 1,3 miliona euro byłemu prezydentowi Nicosowi Anastasiadesowi i jego ministrom. Kwota 1,3 miliona euro została wypłacona bez podatku. Oprócz odprawy byli ministrowie otrzymają także emeryturę, której wypłata, podobnie jak emerytura posłów, rozpoczyna się od 60 roku życia, pod warunkiem, że nie sprawują innego urzędu.

Ministrowie i wiceministrowie, którzy nie przepracowali 18-miesięcznej kadencji, nie mają prawa do odpraw i emerytur.

Przy obecnym poziomie wynagrodzeń ministrów i wiceministrów emerytura ministra lub wiceministra pełniącego urząd przez 30 miesięcy wynosi 1 036 euro miesięcznie, a odprawa 58 039 euro.
Minister lub wiceminister, który sprawował swoją funkcję przez jedną kadencję, czyli pięć lat, otrzymuje emeryturę w wysokości 1684 euro miesięcznie oraz odprawę w wysokości 94314 euro.
Ministrowie i wiceministrowie pełniący dwie kolejne kadencje są uprawnieni do miesięcznej emerytury w wysokości 4 146 euro i odprawy w wysokości 232 157 euro.

Według Głównego Biura Obrachunkowego maksymalne kwoty emerytur, które może otrzymać urzędnik państwowy, który pełnił jedno lub więcej stanowisk, wynoszą: prezydent – ​​maksymalna miesięczna kwota emerytury 6472 euro, przewodniczący izby 5148 euro, minister i wiceminister 4198 €,


Zostaw swój komentarz:
[itfruit_adrotate_by_category]

Discover more from Cypr24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

error: UWAGA: Zakaz kopiowania!